Polityka prywatności

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów firmy Focus Adrian Soboń.
 2. Firma Focus Adrian Soboń dokłada wszelkich starań celem zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony informacji osobowych udzielonych przez Klientów oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /t.j. Dz. U. UE.L. z 2016 r., poz. 119.1/ zwane dalej: RODO.

§ 2 Administrator danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Focus Adrian Soboń z siedzibą w Policach. Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
  – listownie na adres: ul. Spółdzielcza 5, 72-010 Police,
  – przez e-mail: focus@focus-meble.pl

§ 3 Cele oraz podstawa prawna przetwarzania

 1. Podjęcia działania w zakresie odpowiedzi na zapytanie.
 2. Przygotowanie wyceny oraz realizacji zlecenia.
 3. Świadczenie usług oferowanych w firmie
  Realizacja Pani/Pana zamówień.
 4. Marketing oraz przesyłanie ofert handlowych.

Podstawa przetwarzania:

 • umowa lub działania podejmowane na Pani/Pana żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • ciążący na firmie obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • wyrażona zgoda Pani/Pana (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych:

 • dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

Skutek niepodania danych
W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak możliwości korzystania z usług firmy Focus Adrian Soboń,
 • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych przez firmę Focus Adrian Soboń.

Możliwość cofnięcia zgody:

 • w każdej chwili.
  Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody pozostaje zgodne z prawem.

§ 4 Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom współpracującym z Administratorem, na podstawie zawartych umów, w szczególności podmiotom świadczącym usługi: księgowe, marketingowe itp. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartych umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Pani/Pana dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Pani/Pana danych:

 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia strony internetowej,
 • podmiot realizujący dostawę towarów,
 • hurtownie i podwykonawcy,
 • biuro księgowe,
 • hostingodawcy,
 • osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • wspierające naszą bieżącą działalność,
 • podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne,
 • podmiot zapewniający system mailingowy,
 • podmiot zapewniający usługi marketingowe,
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

§ 5 Prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych

 1. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  1.1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
  1.2. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  1.3. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  1.4. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  1.5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  1.6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  1.7. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Pani/Pana lub na podstawie Pani/Pana zgody. 
 2. Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z Administratorem (dane kontaktowe powyżej).
 3. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6 Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy jedynie do Google w przypadku wyrażenia zgody na korzystanie z plików Cookies. Google jest odbiorcą certyfikowanym w ramach Tarczy Prywatności Stanów Zjednoczonych (Privacy Shield) co jest równoznaczne
  z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń w celu ochrony danych zgodnie z art. 46 ust. 2 RODO.

§ 7 Pliki Cookies

 1. Witryna https://focus-meble.pl/ używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu.
 5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:
 • Google Chrome
  Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików Cookie:
  – usuwanie plików Cookies,
  – domyślne blokowanie plików Cookies,
  – domyślne zezwalanie na pliki Cookies,
  – domyślne zachowywanie plików Cookies i danych stron do zamknięcia przeglądarki,
  – określanie wyjątków dla plików Cookies z konkretnych witryn lub domen.
 • Internet Explorer
  Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.
 • Mozilla Firefox
  Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.
 • Opera
  Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.
 • Safari
  W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. W tym miejscu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, imię nazwisko, adres, telefon zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę.

§ 8 Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu Państwa danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji w celach statystycznych, monitorowania ruchu na Stronie Internetowej oraz analiz marketingowych.

§ 9 Uaktualnienia Polityki Prywatności

Firma Focus Adrian Soboń zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Strony Internetowej lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.